خرید ویلا داخل شهرک ) فروش ویلا داخل شهرک 1151

خرید ویلا در شمال ) فروش ویلا داخل شهرک ونوش نارنجبن رویان 1126

خرید ویلا در شمال) ویلای مجلل و استثنایی نمای ساختمان 1062

1027 ویلا

خرید ویلا در شمال)فروش ویلا در کمر بندی ونوش آب پری دهکده توریستی چای باغ 1117

پنت هوس بالای تپه دید دریا چسبیده به جنگل جنب ویلای علی دایی 1059

1017 ساحلی

خرید ویلا درشمال) فروش ویلا داخل شهرک 1077

خرید ویلا درشمال) ویلای ارزان نزدبک دریا دید کوه و جنگل 1085

خرید ویلا درشمال) فروش ویلا داخل شهرک مجلل رویان 1089

1014 گلساران

خرید ویلا درشمال) ویلا داخل شهرک 1069

1172- فروش ویلا داخل شهرک واقع در بنجیکول

1016 ری را

1004 ویلای داخل شهرک

خری ویلا در شمال نور رویان) فروش 6 واحد ویلای همکف در یکتا سرا 1161

صفحه 9 از 12

طراحی و پشتیبانی : پروما وب www.PromaWeb.ir 09365516694