1023 ویلا

خرید ویلا در شمال ) فروش ویلا داخل شهرک ونوش نارنجبن رویان 1126

1186- فروش خانه باغ در رویان

1048 ویلای

خرید ویلای ساحلی در شمال ) فروش ویلای ساحلی داخل شهرک 1130

خرید ویلا در شمال نور رویان ) فروش ویلا با 700 متر زمین 1158

خرید ویلا در شمال) فروش ویلای فول مبله با دید دریا کوه و جنگل واقع در یکتا سرای رویان 1148

1005ویلای استخر دار

خرید ویلا در شمال)ویلای فروشی در یکتا سرای رویان 1108

خرید ویلا در شمال) فروش ویلا در دهکده توریستی علویکلا 1138

خرید ویلا در شمال)فروش ویلا واقع در کمر بندی ونوش دهکده توریستی چای باغ 1118

1025 ویلا

1195- فروش ویلا داخل شهرک در رویان

1038 ویلای

خریدویلا درشمال) فروش ویلا دید دریا کوه و جنگل 1095

1197-ویلا در شهرک نوشهر رویان وازیوار

صفحه 10 از 12

طراحی و پشتیبانی : پروما وب www.PromaWeb.ir 09365516694