1034 ویلای

خرید ویلادرشمال) ویلا داخل شهرک 1099

1195- فروش ویلا داخل شهرک در رویان

خرید ویلا درشمال) ویلا داخل شهرک 1067

ویلای 1055

1020 نقلی

1005ویلای استخر دار

1007 ویلا داخل شهرک

ویلای ساحلی داخل شهرک 1060

خرید ویلا درشمال) ویلا ارزان جاده آب پری 1088

1191- فروش ویلای دوبلکس شیک در ونوش رویان ( فروخته شد )

1026 ویلا

خرید ویلا درشمال) ویلا داخل شهرک 1075

خرید ویلا در شمال ) ویلای فروشی در رویان ونوش داخل شهرک 1122

خرید ویلا در شمال) فروش ویلای بزرک شیک استخر دار با دید دریا داخل شهرک بزرگ شیک و نامی در ونوش رویان 1123

خرید ویلا در شمال ) فروش ویلا داخل شهرک ونوش نارنجبن رویان 1126

صفحه 7 از 12

طراحی و پشتیبانی : پروما وب www.PromaWeb.ir 09365516694